Aktuális pályázatok

GINOP-2.2.1-15-2017-00052

Nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítés

Kedvezményezettek neve: Enterprise Communications Kft., Delta Bio 2000 Kft., Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Hiperon Genetics Kft..
Szerződött támogatás összege: 1 446 661 799 Ft
Elszámolható összköltség: 1 844 059 607 Ft
Támogatás mértéke százalékban: 78,43 %
Projekt befejezésének várható dátuma: 2021.12.12
A projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00052

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Delta Bio 2000 Kft. 251,4 millió forint európai uniós támogatás segítségével vesz részt a nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítésében.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Jelen GINOP-2.2.1-15-2017-00052 pályázat fő célja a rák korai diagnosztikájának fejlesztése, ezáltal a betegek gyógyulási esélyének növelése, továbbá a rákos megbetegedésekhez kötődő kezelési költségek csökkentése. A konzorciumban résztvevő jelentős kutatási potenciállal rendelkező laboratóriumok a biomarkerek azonosításán túl modellrendszerekben is bizonyítják a biomarkerek jelentőségét, és feltárják a biomarkerekre alapozott egyénre szabott rákterápiák lehetőségeit is. A konzorcium a fenti célokat olyan tumordiagnosztikai kitek és technológiák kifejlesztésével kívánja elérni, mely alkalmas biopsziák, műtéti daganat minták és egyszerű vérvétellel nyert szérumminták analízisére. Nemcsak kórházi, hanem járóbeteg ellátás szintjén is. A K+F tevékenység során a konzorcium nemzetközi sztenderdek és a legkorszerűbb kutatási igényeknek megfelelően létrehozza és egységesíti a már jelenleg is kiépülő tumorbankok adatbázisait és azokat kiegészíti olyan kutatási és klinikai eredményekkel, amelyek fejlett képanalízis algoritmusok felhasználásával a patológusok, onkológusok és sebészek munkáját jelentősen segítik. A konzorcium a létrejövő új technológia erejét és hatását egy olyan új, nem-invazív mintavételi eljáráson alapuló diagnosztikai kit létrehozásával demonstrálja, amelynek kialakításában a létrehozott adatbázissal azonosított tumorbanki minták felhasználása jelentős szereppel bír. A konzorcium az elméleti és szakmai kutatások eredményeire alapozva hozza létre a diagnosztikai technológiát (diagnosztikai kit), valamint orvostámogató informatikai rendszert.

További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos ügyvezető
telefonszám: +36-62-599-666
e-mail cím: deltabio2000@gmail.com

2018-1.3.1-VKE-2018-00026

Molekuláris diagnosztikai fejlesztés alacsony kópiaszámú DNS minták analízisére

Kedvezményezett nevei:

GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiperon Genetics Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Projekt költségvetése: 1 394 390 620 Ft
Szerződött támogatás összege: 952 595 798 Ft
Támogatás mértéke: 68,31 %
Projekt időtartama: 2019.03.01-2022.02.28

A 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 projekt céljának megvalósításához a konzorciumi partnerek egyrészt egy, az eddigieknél precízebb, ún. molekuláris számlálókon alapuló újgenerációs DNS-szekvenálási technikát fejlesztenek, másrészt egy felhő elérésű bioinformatikai szoftvercsomagot hoznak létre. A konzorciumi partnerek hatékony együttműködésének eredményeként létrejön egy széles körben alkalmazható DNS-diagnosztikai termék és szolgáltatás, amelyre nagy igény mutatkozik mind az orvosi molekuláris diagnosztikát végző vállalkozások és klinikák részéről, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szervek felől.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Az újgenerációs DNS-szekvenálás technikájának fejlődése napjainkban nemcsak a felfedező jellegű kutatásokat mozdítja elő, hanem forradalmasítja mind a betegségek diagnosztikáját, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi vizsgálatok megbízhatóságát is. Alkalmazási lehetőségeinek azonban gátat szab, hogy a jelenlegi technikákkal még meglehetősen korlátozott az alacsony mennyiségű DNS-t tartalmazó minták analízise. Ennek a problémának az áthidalására a 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 pályázat célja egy olyan technológia és arra épülő szolgáltatás létrehozása, amellyel nagy érzékenységgel tudunk majd különböző genetikai analíziseket végezni, mint pl.:

-betegekből származó minták genetikai elváltozásait kimutatni, segítve ezzel a diagnózist és a hatékonyabb terápiás döntést,
-egysejt DNS-szekvenálást végezni, amely a kutatást és gyógyszerfejlesztést segít,
-élelmiszerminták összetevőinek pontos meghatározását és mikrobiológiai fertőzöttségének mérését elvégezni, amely az élelmiszerbiztonságot szolgálhatja,
-környezeti szennyeződések (víz-, levegő- és talajminták) bakteriológiai elemzését elvégezni.

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00160

Célzott RNS szekvenálás-alapú tumordiagnosztika technológia kidolgozása

Kedvezményezett neve:

Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt költségvetése: 298 564 000 Ft
Szerződött támogatás összege: 208 753 600 Ft
Támogatás mértéke: 69,99 %
Projekt időtartama: 2020.09.01-2023.08.31.

Jelen pályázat fő célja, hogy a Delta Bio 2000 Kft. kidolgozzon egy megbízható és költséghatékony újgenerációs szekvenáláson alapuló targetált RNAseq technikát tumor diagnózis céljára. Erőfeszítéseink fő célja, hogy segítsünk a klinikusoknak a tumor terápiás döntéshozatalban és a betegek kérdéseire adott megfelelő válaszokhoz támpontot nyújtsunk. A genomikai diagnosztikai teszt kifejlesztéséhez egy olyan megközelítést tervezünk, mely az egyedi tumorok génexpressziós mintázatát képes meghatározni és ennek elemzésével a tumor várható viselkedését és terápiás válaszát előre vetíteni.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Jelen 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00160 projekt keretében a Delta Bio 2000 Kft. az alábbi K+f feladatokat tervezi megvalósítani:

-Hozzávetőlegesen 150 gén azonosítása, főleg a sejt-ciklus, p53 szignál útvonak, és replikációban szereplő gének közül, melyek expressziós szintjéből következtetni lehet a tumor viselkedésére.
-Egy optimális RNS tisztítási módszer kifejlesztése FFPE mintákra, cDNS átírási és bar-kódolási technikát dolgozunk ki, kb. 150 gén RNS-ének egyidejű dúsítására módszert dolgozunk ki, és végül ezekre targetált RNAseq újgenerációs szekvenálási technikát optimalizálunk.
-NGS kimenetelek elemzésére szolgáló szemiautomatikus bioinformatikai folyamatsor és egy elemző program kifejlesztése, mely képes döntést hozni a tumor várható viselkedését és a leghatékonyabb terápiáját illetően.
Összességében a jelen projekt fő célja, hogy a kifejlesztett tumor diagnosztikai eljárás segítse a megfelelő terápiás döntés meghozatalát a megfelelő időben.